Samla all information som är viktig efter dagens slut och spara sedan som en dagbok.

Skapa och anpassa formulär eller checklistor för att bygga upp din byggdagbok.

Vad får man skriva i en byggdagbok eller vad ska den innehålla? En byggdagbok kan vara användbart i flera olika syften och därför se olika ut.

Ibland kan det ställas krav från beställaren att byggdagböcker ska skickas in. Då kan det fungera som en slags ”kontrollfunktion”, för att kunna se hur projektet fortgår. Men i andra fall kan det vara för företagets egna dokumentation, därav kan en byggdagbok innehålla olika aspekter beroende på vem som ska läsa den.

Läs hela historien här