SmartDok erbjuder flera olika funktioner och moduler, men vad är det våra kunder gillar med SmartDok?

Vi börjar från början, vilka använder SmartDok som sitt digitala system?

SmartDok används främst av företag inom bygg- och anläggningsbranschen för att digitalisera sin verksamhet. Appen är anpassad för både små och stora byggföretag som behöver hantera tidrapportering, resursplanering och projektdokumentation på ett smidigt sätt. Det hjälper dem att hålla koll på arbetstider, materialförbrukning,
maskinanvändning och inte minst att kunna skapa korrekta fakturaunderlag.

Även trädgårdsanläggare har stor nytta av SmartDok. De använder det för att organisera olika arbeten samt för att hålla reda på vilka som arbetar med vad och när.


Läs hela historien här