Förbättrad inloggning och säkerhet i Personalliggaren

Från och med den 27 maj 2024 kommer projektkoderna som används till inloggningen via Personalliggaren-appen att bytas ut.

Den 27/5 kommer projektkoderna som används till inloggningen via Personalliggaren-appen att bytas ut. Detta görs vid övergången till en ny app med syfte att förenkla inloggningen för de som ska logga in på ett projekt, samtidigt som det medför en del säkerhetsförbättringar.

Förändringen innebär också att vi lanserar möjligheten att skanna projekten via en QR-kod, vilket gör det ännu enklare och snabbare att mata in. Denna förändring påverkar inte de personer som användare Personalliggaren via SmartDok-appen.

Läs hela historien här