En god kompetensöversikt gör ditt företag bättre rustat för att vinna upphandlingar, och skapar bättre förutsättningar för att lyckas med projekten

Krav från uppdragsgivare om kompetenser blir allt vanligare. Dokumentera och kvalitetssäkra dina anställdas kompetenser.

Att ha tillgång till de anställdas utbildningar, certifikat och egenskaper kan vara a och o för att lyckas med ett projekt och inte minst om du överhuvudtaget ska få uppdraget. Fler och fler uppdragsgivare har nu stränga krav på vilka egenskaper utföraren ska besitta. Samt att flera aktörer inom byggsektorn nu även gått ihop för att skapa ett program som har i syfte att utveckla standardiseringen kring kompetens. Vilket tyder på vikten av att kvalitetssäkra de anställdas kompetenser.

Lyckligtvis finns det lösningar på hur man enkelt kan ha kontroll och inte minst underhålla företagets kompetenser digitalt. SmartDok erbjuder möjligheten till att ha en kompetensöversikt.

Läs hela historien här