Vi lanserar nu ett brett utbud av förbättringar i vår KMA-modul

Kort om alla uppdateringar. Du kommer kunna:

  1. Definiera filnamn på PDF-kopior av inskickade formulär
  2. Ladda ner flera PDF-filer samtidigt.
  3. Få större företagslogotyp på PDF av inskickade formulär.
  4. Spara flera formulär som temporärt sparade samtidigt.
  5. Förhandsgranska en formulärmall i formulärbyggaren.
  6. Få förbättrad projektkoppling av formulär.

Läs hela historien här