Läsbekräftelser ger dig en fullständig översikt över vem som är uppdaterad på KMA-arbetet och säkerställer att alla är medvetna om sitt ansvar för en säker arbetsmiljö.

I det systematiska och kontinuerliga KMA-arbetet i ditt företag är kommunikation, medvetenhet och ansvar tre viktiga delar

I det här sammanhanget är det bland annat nödvändigt att kunna dokumentera och spåra att anställda har tagit emot och läst viktig information.

För att göra denna process enklare och mer överskådlig lanserar SmartDok nu läsbekräftelser. Detta gör det möjligt att skapa läsbekräftelse på vilket dokument som helst i handboken (på projekt- och företagsnivå), och välja vilka av dina anställda som ska få en begäran om att bekräfta att de har läst detta. Du kan följa upp statusen under processen och i efterhand via en helt ny översiktssida.

Begäran om läsbekräftelse kommer i den första versionen att skickas som en push-notis i SmartDok-appen till de mottagare du väljer, samt att de får ett informativt e-postmeddelande. Funktionen kommer så småningom att utvidgas för att även inkludera läsning och bekräftelse på hemsidan.

Observera: För att kunna läsa och bekräfta dokument i appen är det viktigt att man har laddat ner den senaste versionen av appen (version 4.12.127) som släpptes den 22 februari 2024.

Läs hela historien här