Öka kvaliteten och tillförlitligheten med ISO certifieringar

ISO certifiering blir allt mer avgörande inom byggsektorn och är ett godkännande på att ett företag följer riktlinjer och standarder samt håller sig uppdaterade.

ISO certifiering står för International Organization for Standardization, vilket betyder att det finns standarder att förhålla sig till beroende på vilken certifiering det är. Att sträva efter och uppnå dessa standarder förbättrar företagets position på marknaden och tydliggör ett engagemang för både klimat, miljö och arbetsmiljö.

Några av de vanligaste certifieringarna för företag inom byggbranschen är:

  • ISO 14001 – En certifiering som försäkrar att företaget arbetar med hållbara processer och material.
  • ISO 9001 – En certifiering som visar på företaget är kvalitetssäkrat.
  • ISO 45001 – En certifiering som tyder på företagets ansvarstagande inom arbetsmiljö för alla anställda.