Mer byggande, mindre pappersarbete med digital tidrapportering

smartdok tidspårningsprogramvara

Att hålla översikt över din tid har blivit en väldigt enkel process genom användning av tidspårningsprogramvara oavsett var du är; hemma, i grävmaskinen eller om du är på språng.

Bygg- och anläggningsbranschen försöker hela tiden finna nya vägar att förbättra arbetsproduktiviteten på. När anställda använder tiden produktivt, är det korrekt användning av företagets pengar.

Saknar du kontroll på hur ditt team använder sin tid eller undrar du varför dina projekt är försenade? Då bör du se på hur du kan förbättra dina metoder för att spåra tidsanvändningen bättre. Det är högst sannolikt att ditt tidrapporteringssystem kan behöva en uppgradering.

Precis som hur smarttelefonen och mobila appar har digitaliserat många av våra uppgifter på fritiden, har de även gjort det enklare för bygg- och anläggningsarbetare att spåra tiden mer noggrant. Likt när Spotify gjorde det enklare och billigare att höra på musik, har digitala datainsamlingssystem som SmartDok gjort det enklare och billigare att föra arbetstimmar på varje projekt. Din timlista digitalt.

5 goda anledningar till att välja digital timlista:

1. Förbättrade kalkyler

Klarar du att spåra tiden ditt företag använder på ett byggprojekt bättre, kommer du kunna uppskatta jobbkostnaderna mer noggrant. Kontroll på kalkylerade arbetstimmar mot faktiska timmar ger dig detaljerad information om byggkostnaderna. Användning av ett digitalt system ger dig enklare tillgång till historisk data och bidrar till att företaget kan ta fram mer konkurrenskraftiga kalkyler på framtida byggprojekt.

Bättre kostnadsberäkningar ökar sannolikheten för att du kommer stå som vinnare, både när leverantör väljs, och när projektet är genomfört.

2. Tidsbesparing

Tid är en begränsad resurs. Om du inte spårar den, är risken stor att du inte har någon aning om hur mycket tid som kastas bort på icke-värdeskapande aktiviteter. Använder dina anställda mycket tid på att registrera timmar på post it-lappar, manuella timlistor eller excel-ark?

Användning av en tidrapporteringsapp på mobilen ger betydliga tidsbesparingar för dina anställda. Tiden som slösats på att föra manuella listor kan användas till mer produktivt arbete, och det samma kan sägas om löneavdelningen.

Det sägs att det tar mellan fem till tio minuter för administrationen att attestera bara en anställds timlista. Ett digitalt dokumentationssystem automatiserar mycket av administrationsarbetet för att spara tid, så att ditt team kan använda den dyrbara tiden på mer byggande och mindre pappersarbete.

När «tid är pengar» är tidrapporteringssystemet en viktig teknologi. När du kan spåra medarbetarnas tid, kan du mer noggrant spåra hur du använder dina pengar.

3. Håll budget

Säkerställ att din leverans sker till rätt tid och inom budget! Med digital tidrapportering får du möjligheten till att finna ut precis var – och när – du var över budget. Bryt ned kostnaderna efter person, projekt eller maskin. Få en klar och lättförståelig översikt över vad som händer i din organisation – och datan du behöver för att leverera exceptionella resultat.

4. Fakturera smartare

Tar du betalt för timmar, är spårning av arbetstiden obligatorisk, så att du kan få korrekt betalning för utfört arbete. Har du ett fast pris, är spårning av arbetstiden fortsatt en bra idé, då det ger dig priset per timme och du kan då jämföra dig med de som erbjuder liknande tjänster.

En bättre översikt över projektkostnaderna ger en noggrann fakturering som i sin tur ger dig möjligheten att fakturera per projekt, samt förstå och analysera de faktiska kostnaderna för varje projekt.

5. Tidrapportering är enkelt via app och webben

Att hålla översikt över din tid har blivit en väldigt enkel process genom användning av tidspårningsprogramvara oavsett var du är; hemma, i grävmaskinen eller om du är på språng. Du öppnar bara SmartDok-appen och för in korrekt antal arbetstimmar.

Tid är pengar

Slösar dina anställda allt för mycket tid på att registrera timmar på post it-lappar, manuella timlistor eller excel-ark? Användning av ett digitalt rapporteringssystem på mobilen ger betydliga tidsbesparingar. Tiden som slösas på att föra manuella timlistor och annan typ av rapportering kan användas till mer produktivt arbete.

– Vi valde Smartdok för att det var den leverantör som stämde bäst överens med våra krav på en tidsrapporteringsapp. Samt att den verkade vara lätt och pedagogisk, säger Therese Murhagen på Pierre Entreprenad

Det sägs att det tar mellan fem till tio minuter för administrationen att attestera bara en anställds timlista, och man vågar nästan inte tänka på hur lång tid hantering av avvikelser med papper och penna tar. Ett digitalt dokumentationssystem automatiserar mycket av administrationsarbetet för att spara tid, så att ditt team kan lägga tiden på byggande och produktion istället för pappersarbete.

–  Vi använder systemet ute på fältet. Det ger stora vinster eftersom vi sparar tid i hela kedjan; alla som ska registrera och godkänna, bättre kontroll på lön och timlistor och vi får talen mycket tidigare, säger Ronny Wilberg i Peab.