Vad innebär det att använda en elektronisk personalliggare?

Inom byggbranschen är det krav, men vad är en personalliggare?

I Sverige är det sedan 2016 krav på elektronisk personalliggare vid bygg- och anläggningsprojekt. Personalliggare eller e-liggare är till för att registrera och rapportera närvaro för när och vilka personer som arbetar på en specifik byggarbetsplats.

En personalliggare kopplas samman med aktuell plats för att säkerställa att endast behörig personal har tillträde till arbetsplatsen. Detta är för att säkerställa en säker och laglig arbetsplats samt om Skatteverket kommer på besök ska företaget kunna visa upp dokumentation på vilka som arbetar på projektet.

Fördelar med att använda SmartDoks personalliggare:

  • Allt samlat i samma system och sparas i molnet.
  • Du behöver inga extra passerkort, allt fungerar digitalt.
  • Uppfyller Skatteverkets krav på en personalliggare.
  • Anställda kan endast logga sig in på plats.
  • Du kan skapa och definiera projektets område.
  • Sen ger det givetvis en enklare och mer effektiv personalhantering samt ökad transparens.

Läs hela historien här