Hantera serviceintervall och dokumentation enkelt med hjälp av maskin- & servicemodulen i SmartDok

När slitage av anläggningsmaskiner inte rapporteras i tid kan det leda till onödig stopptid. Med SmartDok kan detta enkelt förhindras.

Att få fel på en av firmans grävmaskiner kan få många följdkostnader. Det kostar inte bara att reparera en defekt grävmaskin, det kostar även att lösa den fortsatta driften av projektet. Kanske blir det extra maskintransporter, inhyrda maskiner eller försenat projekt till följd av en maskin som har fått stopp?

SmartDok har en modul som hjälper dig att hålla översikt över inrapporterade fel, serviceintervall och inte minst bränsleförbrukning för varje enskild maskin.

Läs hela historien här