Så effektiviserar Mattias Pettersson sitt företag med SmartDok efter övergången till aktiebolag

Danske Bank, Nordea, SBAB, SEB, Swedbank och Sparbankerna, inför gemensamma villkor inom ramen för Hållbar byggbransch. Handelsbanken implementerar däremot egna villkor, men också dem inom ramen för Hållbar byggbransch. Dessa villkor börjar gälla från och med den 27 november 2023 med syfte att främja sund konkurrens och motverka problematik inom byggsektorn.